× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ข่าวประชาสัมพันธ์ข่าว/ภาพกิจกรรม

พัฒนาท้องถิ่นข้อมูลลำหรับนักศึกษา

รางวัลแห่งความสำเร็จ

นักศึกษาปัจจุบัน

 • กองบริการการศึกษา
 • หอสมุดกลาง
 • ระบบบริการการศึกษา
 • RBRU MOOC
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • ระบบสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศห้องสมุด
 • ระบบห้องสมุด ดิจิตัล
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • อักขราวิสุทธิ์ ระบบตรวจสอบผลงานทางวิชาการ
 • ศูนย์รวมข้อมูลเพื่อติดต่อราชการ
 • ปฏิทินการเรียนการสอน
 • ระบบฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ อิเล็กทรอนิกส์
 • ระบบฐานข้อมูลวิจัย อิเล็กทรอนิกส์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ลงทะเบียนใช้งานเครือข่ายไร้สายออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)
 • Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai