× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  เพลงประจำมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

   เมื่อธงของเราโบกสะบัด ชมพูเขียวชัดเด่นอยู่
   ประกาศเกียรติราชภัฏสง่าหรูยืนหยัดเชิดชู ณ แดนจันทบุรี
   สถาบันเรามี ศักดิ์ศรีอันควรภูมิใจ
   รำไพพรรณีราชินีเกรียงไกรพระราชทานนานมา

   เลิศสัญลักษณ์ศักดิเดชน์ เป็นดังปิ่นเพชรบูชา
   ตำหนักเทาเอกลักษณ์ทรงศักดาคือถิ่นศึกษาที่ผองเราภูมิใจ
   สถาบันเกรียงไกร เพียบพร้อมวินัยไมตรี
   แดนเจียรนัยเยาวชนให้ดี มั่นสามัคคีและมีคุณธรรม

   เด่นดัง “ครุ” เราคือครู รอบรู้ประมวลวิชามากมี
   “มนุษย์สังคมศาสตร์” รากฐานดี อีก “วิทย์ เทคโนโลยี ฟิสิกส์ เคมี” ก็สำคัญ
   “เกษตร” ร่ำเรียนงานทำกิน ไร่นา เรือกสวนพลิกดินมุ่งมั่น
   “อุตสาหกรรม” เราฝึกพร้อมกัน อีก “วิทยาการจัดการ” เรื่องบริหารเราเรียน

   ขอตั้งสัตย์ไว้ว่า จะมุ่งศึกษาด้วยความพากเพียร
   รักษาเกียรติสถาบัน เราไว้ให้คงจำเนียรมั่นคงสถิตเสถียรศักดิ์ศรี
   ขอกราบแทบพระบาท แห่งพระแม่ไท้รำไพพรรณี
   พร้อมจงรักพิทักษ์เนา ร่มเกล้าเป็นขวัญจักรี รักชาติ ศาสน์ ปฐพี ยิ่งชีพตน

  1. มาร์ชมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี


  2. จำลาทั้งอาลัย


  3. พิมานจันท์


  4. สถาบันวิไลรำไพพรรณี


  5. สู่สถานบ้านแก้ว


  6. รำวงสำราญใจ


  7.เทิดพระเกียรติแม่ไท้รำไพพรรณี


  8. มนต์รักลานสน


  9. ณ สวรรค์วิมานดิน


  10.ชมพูเขียวแซมบ้า


  11. รับขวัญวันคืนสู่เหย้า


  12. มาร์ช วค. จันทบุรี

  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai