× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

ลำดับ เรื่อง พ.ศ.
1 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิ์ออกเสียงลงคะแนนเลือกผู้อำนวยการสำนักบริการวิชการ พ.ศ. 2566 2566
2 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ พ.ศ. 2566 2566
3 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง การกำหนดอัตราการจัดเก็บค่าน้ำประปาและค่าไฟฟ้า 2566
4 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้แทนคณาจารย์และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย 2566
5 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง นโยบายไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) 2566
6 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
7 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศ เรื่องขยายการเลือกตั้งกรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ประเภทผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย โดยพนักงานมหาวิทยาลัยเลือกตั้งกันเอง จำนวน 3 คน 2566
8 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหากรรมการสภาคณาจารย์และข้าราชการ ผู้แทนคณาจารย์ และผู้แทนพนักงานมหาวิทยาลัย 2566
9 ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง เกณฑ์การประเมินความรู้และทักษะด้านดิจิทัล สำหรับนักศึกษาภาคปกติ ระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2564 2566
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai