× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Docs)
 • ระบบประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์
 • ระบบนำส่งข้อมูล TQF-RBRU (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากร
 • ระบบส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินรางวัล
 • ระบบรายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ระบบจองการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • ระบบฐานข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ
 • อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
 • RBRU SDGs | เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  ลำดับ เรื่อง พ.ศ.
  1 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1671/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Smart Local University 2566
  2 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1475/2566 เรื่อง แต่งตั้งรองผู้อำนวยการสำนักทรัพย์สินและรายได้ 2566
  3 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0858/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 2566
  4 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1207/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการแปลเว็บไซต์มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเป็นภาษาจีน 2566
  5 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1130/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดพิธีวางพานพุ่มดอกไม้สดถวายราชสักการะพระบรมสาทิสลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรมหามงกุฎฯ พระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในวันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปี 2566 คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
  6 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1152/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ Smart Local University 2566
  7 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1066/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 2566
  8 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 1064/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการปฏิบัติหน้าที่งานพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาประจำปีการศึกษา 2563 - 2564 2566
  9 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0942/2566 เรื่อง ให้ผู้บริหารและบุคลากรไปราชการ 2566
  10 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0923/2566 เรื่อง คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินงานและกำกับตามตัวชี้วัดเพื่อขับเคลื่อนโครงการ Sustainable Development Goals (SDGs) โดยใช้มาตรฐานของ Time Higher Education 2024 (THE) 2566
  11 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0858/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเปิดเผยผลการดำเนินงานตามแนวปฏิบัติตามหลักธรรมาภิบาลในสถาบันอุดมศึกษา หลักความรับผิดชอบต่อสังคม หลักเสรีภาพทางวิชาการ หลักความเป็นอิสระและหลักความเสมอภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 2566
  12 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0705/2566 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการจัดงานพิธีบำเพ็ญกุศลและวางพวงมาลาเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินี ในราชกาลที่ 7 2566
  13 คำสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ที่ 0590/2566 เรื่อง ให้ลูกจ้างชั่วคราวเปลี่ยนสถานะเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย งบเงินรายได้ประจำปีงบประมาณ 2566 2566
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai