× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  ภาพกิจกรรม

  อบรมเชิงปฏิบัติการการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ

  หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาการจัดการปกครองและการพัฒนาที่ยั่งยืน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ" เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2567 ณ ห้องประชุม U2T อาคารปฏิบัติการชั่วคราว คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้นักศึกษาได้รับองค์ความรู้ในการออกแบบวิจัยและมีแนวทางในการจัดทำเค้าโครงการวิจัยที่นำไปสู่การสำเร็จการศึกษา โครงการนี้ได้รับความสนใจจากนักศึกษาหลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต คณาจารย์ และผู้ที่สนใจเข้าร่วมเป็นอย่างมาก มีผู้เข้าร่วมโครงการอบรมอย่างล้นหลาม บรรยากาศการอบรมเต็มไปด้วยความคึกคัก วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ ถ่ายทอดความรู้และประสบการณ์เกี่ยวกับการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์และการค้นคว้าอิสระ ให้อย่างละเอียด ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับความรู้และแนวทางที่ชัดเจน สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการทำวิทยานิพนธ์ของตนเองได้จริง

  By : Faculty of Humanities and Social Sciences Date/Time : 2024-06-10 08:39:43
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai