× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  เกี่ยวกับรำไพฯ

  ภาพกิจกรรม

  FLY ME TO THE MOON เราจะไปดวงจันทร์

  เมื่อวันที่ 18 กันยายน 2566 ผู้บริหาร คณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมงานพิธีเปิด FLY ME TO THE MOON เราจะไปดวงจันทร์ ณ ลานกิจกรรม ชั้น G ห้างสรรพสินค้าเซ็นทรัล จัดโดยสาขาวิชาการออกแบบ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดการแสดงผลงานศิลปนิพนธ์และผลงานการออกแบบ ของนักศึกษาในชื่อ FLY ME TO THE MOON เราจะไปดวงจันทร์ จันทบุรี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดีเป็นประธานเปิดโครงการ FLY ME TO THE MOON Thesis exhibiton 2023 นิทรรศการรวบรวมผลงาน ศิลปนิพนธ์ จากนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ ชั้นปีที่ 4 คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี และการแสดง fashion show จากนักศึกษาสาขาการออกแบบ ทั้งนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธนวัฒน์ กันภัย อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ เป็นวิทยากรร่วมสัมมนาในหัวข้อเรื่อง "ใช้สีอย่างไรให้เข้ากับชีวิตประจำวัน" ในงานนิทรรศการผลงานปริญญานิพนธ์ของนักศึกษาสาขาวิชาการออกแบบ แขนงออกแบบกราฟิก คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  By : Faculty of Humanities and Social Sciences Date/Time : 2023-09-19 09:25:21
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai