× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

FMS RBRU News : โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 รองรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ

26 พฤษภาคม 2566 ผศ.ดร.กัลยรัตน์ เจียมโฆสิต คณบดีคณะวิทยาการจัดการ กล่าวเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำรายละเอียดผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับหลักสูตร ตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565 รองรับการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตร ระดับปริญญาตรี คณะวิทยาการจัดการ ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ โดยมี รศ.วัชรินทร์ อรรคศรีวร เป็นวิทยากรบรรยายเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการพัฒนาปรับปรุงหลักสูตรตามมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2565

By : Faculty of Management Sciences Date/Time : 2023-05-26 16:10:31
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai