× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

เกี่ยวกับรำไพฯ

ภาพกิจกรรม

หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการฯ ให้ความอนุเคราะห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี จัดระเบียบห้องสมุดและให้ความรู้ด้านงานบรรณารักษ์

(26 พ.ค. 66) หอสมุดกลาง สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ นำโดยนางเจียมจิต บวชไธสง หัวหน้าหอสมุดกลางพร้อมด้วยบรรณารักษ์ ให้ความอนุเคราะห์ศูนย์การศึกษาพิเศษประจำจังหวัดจันทบุรี ลงพื้นที่เข้าจัดระเบียบห้องสมุด ลงโปรแกรมที่ใช้ในการดำเนินงานห้องสมุด ตลอดจนให้ความรู้ด้านงานบรรณารักษ์แก่บุคลากร เพื่อให้เป็นแหล่งเรียนรู้ที่ถูกต้องตามหลักบรรณารักษศาสตร์ สำหรับการเตรียมความพร้อมและฟื้นฟูสมรรถภาพแก่เด็กพิการในจังหวัดจันทบุรี อย่างยั่งยืน

By : The Office of Academic Resources and Information Technology Date/Time : 2023-05-26 14:05:31
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai