× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ ชั้นปีที่ 1

08.30 น. (26 พ.ค.66) ณ ห้องประชุม 35201 อาคาร 35 สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ จัดโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2566 เพื่อให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเรียนการสอนในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจและมีความพร้อมในการใช้ชีวิตในรั้วมหาวิทยาลัยที่เหมาะสมกับสถานการณ์ในโลกปัจจุบัน โดยมีคณาจารย์ในสาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจ และนักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้

By : Faculty of Humanities and Social Sciences Date/Time : 2023-05-26 11:58:50
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | กลุ่มงานประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai