× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  อพ.สธ.-มร.รพ. เข้าร่วมอบรมหลักสูตรวิทยากรผู้ช่วย อพ.สธ. งานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ณ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง


  วันที่ประกาศข่าว : 17 มิ.ย. 2567, 08:58 แหล่งที่มา : หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

  11 มิถุนายน 2567 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมการฝึกอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตร วิทยากรผู้ช่วย อพ.สธ. ณ ห้องประชุมวนาสวรรค์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย โดยศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มร.รพ. นำโดย ผศ.ดร.ชุตาภา คุณสุข รองผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ผศ.ดร.พรพรรณ สุขุมพินิจ ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ นางสาวณัฐธยาน์ ถวิลวงษ์ และนายไพศาล โยมญาติ เข้าร่วมฝึกอบรมระหว่างวันที่ 11-14 มิถุนายน 2567 เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้บริการทางด้านงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนกับทางโรงเรียนในเขตพื้นที่จังหวัดจันทบุรีและตราด  #rspgrbru #ศูนย์ประสานงาน #สำนักบริการวิชาการ #ศูนย์ประสานงานอพสธ #อสพธ #รำไพพรรณี #อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai