× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  FMS RBRU : ชี้ช่องทางรวย เพิ่มรายได้ ลดรายจ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิต” ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3


  วันที่ประกาศข่าว : 17 มิ.ย. 2567, 08:55 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

  วันที่ 9 มิถุนายน 2567 รศ.วัชรินทร์ อรรคศรีวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ ประธานโครงการบริการวิชาการ “ชี้ช่องทางรวย  เพิ่มรายได้  ลดรายจ่าย ยกระดับคุณภาพชีวิต” ครั้งที่ 3 รุ่นที่ 3 ณ ศาลากลางบ้าน หมู่ 17 บ้านเขาแดง ต.ทับช้าง อ.สอยดาว จ.จันทบุรี  เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมมีการผลิตผลิตภัณฑ์ในครัวเรือน น้ำยาซักผ้า และน้ำยาล้างจาน ไว้ใช้เองโดยมีประชาชนที่สนใจ เข้าร่วมโครงการจำนวนมาก

  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai