× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2567


  วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ค. 2567, 23:04 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา

  แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

  ภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  จะอนุมัตสำเร็จการศึกษาประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2567

  1. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่มีชื่อขึ้นในประกาศฉบับนี้ ให้รีบแจ้งงานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบ โดยด่วน

  2. ให้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปีเกิด ให้ถูกต้อง ถ้าผิดให้รีบแจ้งงานทะเบียนและประมวลผล แก้ไขด่วน

  3. จะอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาประมาณปลายเดือนกรกฎาคม 2567

  4. นักศึกษาตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาบนหน้าเว็บไซต์หลักของมหาวิทยาลัย https://www.rbru.ac.th/homeหลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว

  5. การยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) (เฉพาะผู้ที่ยื่นคำร้องขอไว้แล้วเท่านั้นจึงจะได้รับ)

  นักศึกษาที่ต้องการใบรายงานผลการศึกษา สามารถมาขอใบคำร้องได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 36หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา https://reg.rbru.ac.th/registrar2/home.asp

  โดยเขียนใบคำร้องและนำไปชำระเงินที่ห้องการเงิน แล้วนำมาส่งที่ห้องทะเบียนฯ (1 ใบคำร้อง/ 1 ภาษา) ฉบับละ 50 บาท ส่งพร้อมรูปชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว (2 รูป/ 1 ใบคำร้อง)

  หรืออีกช่องทาง Digital Transcript (ไฟล์ PDF) 

  โดยเข้าไปยื่นขอได้ที่ https://e-transcript.rbru.ac.th/ (ไม่ต้องใช้รูปถ่ายฉบับละ 50 บาท

  6. กำหนดการรับใบรับรองคุณวุฒิ จะแจ้งในประกาศรายชื่อผู้สำเร็จการศึกษา

  งานทะเบียนและประมวลผล

  กองบริการการศึกษา

  039-319111 ต่อ 10183-4

  เอกสารไฟล์แนบ

  1. service20240526110132wDdY2X66535cdc2ec21bg00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai