× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  ศูนย์ประสานงานอพ.สธ.-มร.รพ. เข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวทาง อพ.สธ.


  วันที่ประกาศข่าว : 14 พ.ค. 2567, 10:00 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

  วันที่ 13 พฤษภาคม 2567 เวลา 09.00 น. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วยากร อุดมโภชน์ รองอธิการบดี ด้านวางแผนและพัฒนา ในฐานะผู้อำนวยการศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมผู้บริหารและบุคลากรศูนย์ประสานงาน อพ.สธ.-มร.รพ. เข้าร่วมเป็นเกียรติในการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน ตามแนวทาง อพ.สธ. มีนางพัชรี คงชาตรี รักษาราชการแทนศึกษาธิการจังหวัดตราด เป็นประธานเปิดงาน โดยได้รับเกียรติจากศูนย์ประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยบรูพา เป็นวิทยากรบรรยาย และมีผู้บริหาร ครูที่รับผิดชอบงาน อพ.สธ. ในจังหวัดตราด เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 2 อาคารวิทยบริการ ชั้น 2 วิทยาลัยเทคนิคตราด จังหวัดตราด

  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai