× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภายความละเอียดสูง จำนวน ๑๐ กล้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์


  วันที่ประกาศข่าว : 1 เม.ย. 2567, 16:03 แหล่งที่มา : หน่วยงานพัสดุ หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานพัสดุ

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพรรณี เรื่อง ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องถ่ายภายความละเอียดสูง จำนวน ๑๐ กล้อง ;ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รับฟังคำวิจารณ์ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2567 สิ้นสุดรับฟังคำวิจารณ์ 4 เมษายน 2567 *หมายเหตุ รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถเข้าไปดูได้ที่ www.gprocurement.go.th

  เอกสารไฟล์แนบ

  1. store20240401040005lEj866660a7795948e1y322.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  2. store20240401040317v3KuFw660a7855a1190c600.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  3. store20240401040005lEj866660a77959409euh00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  4. store20240401040005lEj866660a77959462dy311.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai