× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน อาคาร 40 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)


  วันที่ประกาศข่าว : 1 เม.ย. 2567, 10:55 แหล่งที่มา : งานพัสดุ หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานพัสดุ

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เรื่อง ประกวดราคาจ้างปรับปรุงซ่อมแซมรางระบายน้ำฝน อาคาร 40 จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2567 ผู้ใดมีความประสงค์ขอยื่นเสนอราคาได้ในวันที่ 10 เมษายน 2567 เวลา 13.00-16.00 น. ;

  เอกสารไฟล์แนบ

  1. store20240401105218LEkKjS660a2f7260007VR00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  2. store20240401105442fY50AH660a30022c4cbSd00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  3. store20240401105157ql6OQE660a2f5d692efhd00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  4. store20240401105126xtlltJ660a2f3e6be84il00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  5. store20240401105512Tn1hzs660a30203ea6cdo00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai