× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  ประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยการจัดการความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Management Unit : CNMU) ครั้งที่ 2/2567


  วันที่ประกาศข่าว : 3 เม.ย. 2567, 09:17 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

  วันที่ 29 มีนาคม 2567 เวลา 13.30 น. ณ ห้องประชุม GSB Innovation club อาคาร 1 ;ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานหน่วยการจัดการความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Management Unit : CNMU) ครั้งที่ 2/2567 เพื่อร่วมวางแผนในการดำเนินงานเกี่ยวกับโครงการลดก๊าซเรือนกระจกทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย การเก็บข้อมูลการปลดปล่อยคาร์บอนของมหาวิทยาลัย(Carbon Footprint of Organization: CFO) ;และร่วมวางแผนงานของหน่วยการจัดการความเป็นกลางทางคาร์บอน (Carbon Neutrality Management Unit : CNMU) ของมหาวิทยาลัยในปีงบประมาณ 2567

  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai