× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  สำนักบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากมหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์


  วันที่ประกาศข่าว : 17 เม.ย. 2567, 10:13 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

  วันที่ 28 มีนาคม 2567 เวลา 10.00 น. ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนานวัตกรรมสินค้าเกษตรภาคตะวันออก ; มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ ;พร้อมผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เดือนรุ่ง เบญจมาศ ผู้จัดการคลีนิกเทคโนโลยี และทีมงานสำนักบริการวิชาการ ร่วมต้อนรับคณะศึกษาดูงานจากศูนย์บริการวิชาการเทคโนโลยี วิจัยนวัตกรรม และฝึกอบรมคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ทักษะใหม่ๆ และแนวคิดใหม่ๆ ในการปฏิบัติงานด้านการบริการวิชาการเทคโนโลยี การวิจัย นวัตกรรม และการฝึกอบรม #บริการวิชาการ #รำไพพรรณี #UNISERVRBRU

  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai