× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  อพ.สธ.-มร.รพ. เข้าร่วมการประชุมเตรียมจัดบูธนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8


  วันที่ประกาศข่าว : 27 มี.ค. 2567, 09:41 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ

  21 มีนาคม 67 ศูนย์ประสานงานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เข้าร่วมการประชุมออนไลน์ เรื่อง การเตรียมจัดบูธนิทรรศการในงานประชุมวิชาการ และนิทรรศการสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน และฐานทรัพยากรท้องถิ่น ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 8 ปี พ.ศ. 2567 โดยการประชุม ศูนย์แม่ข่ายประสานงาน อพ.สธ. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี นำเสนอสถานที่ และผังการจัดบูธนิทรรศการต่อที่ประชุม เพื่อให้ศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงาน เตรียมความพร้อมในการจัดนิทรรศการ ระหว่างวันที่ 30 พฤศจิกายน - 4 ธันวาคม พ.ศ. 2567 รวมทั้งให้ศูนย์แม่ข่าย/ศูนย์ประสานงานแต่ละภูมิภาคประชุมกำหนดรูปแบบการจัดนิทรรศการของแต่ละภูมิภาค และนำเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป #rspgrbru #ศูนย์ประสานงานอพสธ #อสพธ #สำนักบริการวิชาการ #รำไพพรรณี #อนุรักษ์พันธุกรรมพืช

  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai