× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  รายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 อนุมัติ วันที่ 14 มีนาคม 2567


  วันที่ประกาศข่าว : 14 มี.ค. 2567, 15:31 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา


  แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา

   ;นักศึกษาคณะครุศาสตร์ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  อนุมัติ วันที่ 14 มีนาคม 2567

  ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ คือ

  1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สามารถเลือกรับได้ 2 วิธี

   ;1.1. รับได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 36) มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

   ;ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

  1.2. รับในรูปแบบ Digital Transcript (ไฟล์ PDF) ทางอีเมลที่กรอกไว้ตอนยื่นคำร้อง

  ตั้งแต่วันที่ 18 มีนาคม 2567 เป็นต้นไป

  หมายเหตุ เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้วจึงจะได้รับ สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (ชำระเงินที่ห้องการเงินก่อนนำส่งพร้อมรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป/ 1 ใบคำร้อง) หรือ https://e-transcript.rbru.ac.th/ (ไม่ต้องใช้รูปถ่ายและมีค่าใช้จ่ายฉบับละ 50 บาท)

  2. ใบรับรองคุณวุฒิ นักศึกษาต้องลงทะเบียนบัณฑิตโดยติดต่อที่ห้องการเงินของมหาวิทยาลัย (อาคาร 36) และนำใบเสร็จมาติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (รอรับได้เลย)

  ตั้งแต่วันที่ 19 เมษายน 2567 เป็นต้นไป

   ; 3. ใบปริญญาบัตร ม.จะแจ้งวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย


  งานทะเบียนและประมวลผล

  กองบริการการศึกษา

  039-319111 ต่อ 10183-4

  เอกสารไฟล์แนบ

  1. service20240314111536ooBl5K65f279e829aefTW00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai