× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 | จำนวน 4 หลักสูตร


  วันที่ประกาศข่าว : 12 มี.ค. 2567, 15:04 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ขอเชิญชวน บุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีทุกท่าน

  เข้าร่วมโครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ; ;

  ระหว่างเดือนเมษายน - พฤษภาคม 2567 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี


  รายละเอียดหลักสูตรและกำหนดการ

   ;สำหรับบุคลากรสายวิชาการ

  - 1 เมษายน 2567 (จำนวน 60 ที่นั่ง)

  กิจกรรมที่ 1 หลักสูตร “การใช้งาน Google Site Training และการใช้ Gemini AI สำหรับการสอนและวิจัย”

  - 3 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 30 ที่นั่ง)

  กิจกรรมที่ 2 หลักสูตร “เทคนิคการใช้แอปพลิเคชันกับอุปกรณ์พกพาเพื่อส่งเสริมการจัดการเรียนรู้ในยุคใหม่”

  - 14 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 30 ที่นั่ง)

  กิจกรรมที่ 3 หลักสูตร “การใช้งานฐานข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์เพื่อการสืบค้น”


  สำหรับบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน

  - 7 พฤษภาคม 2567 (จำนวน 40 ที่นั่ง)

  กิจกรรมที่ 4 หลักสูตร “การใช้งานระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์และเทคนิคการจัดประชุมออนไลน์อย่างมีประสิทธิภาพ”


  ลงทะเบียน https://bit.ly/aritw-register-itdev24

  ตรวจสอบรายชื่อ https://bit.ly/aritw-list-itdev24


  สมัครได้ถึงวันที่ 26 มีนาคม 2567 หรือจนกว่าจะครบจำนวน


  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม

  หน่วยฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

  0 3931 9111 ต่อ 10990

  arc@rbru.ac.th

  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai