× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning ด้วย Canva”


  วันที่ประกาศข่าว : 11 มี.ค. 2567, 11:52 แหล่งที่มา : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

  ขอเชิญชวนคุณครูจากโรงเรียนในสังกัด สพป.จันทบุรี เขต 1,2 และ สพม.จันทบุรี ตราด
  เข้าร่วมโครงการเทคโนโลยีสารสนเทศตามพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
  อบรมเชิงปฏิบัติการ หลักสูตร “การออกแบบสื่อการเรียนรู้แบบ Micro Learning ด้วย Canva”
  วันที่ 18-19 เมษายน 2567 | ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ 35411 ชั้น 4 อาคาร 35 มหาวิทยาลัยราชภัฏรําไพพรรณี

   ลงทะเบียน https://bit.ly/aritw-register18-19apr23

   ตรวจสอบรายชื่อ https://bit.ly/aritw-list18-19apr23

   กำหนดการ https://bit.ly/aritw-schedule18-19apr24

  ** อบรมครบจำนวนชั่วโมงเพื่อรับวุฒิบัตร  **
  สมัครได้ถึงวันที่ 12 เมษายน 2567 หรือจนกว่าจะครบจำนวน (50 ที่นั่ง)

  ติดต่อสอบถามเพิ่มเติม
  หน่วยฝึกอบรม สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
   0 3931 9111 ต่อ 10990
   arc@rbru.ac.th

  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai