× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  รายชื่อนักศึกษาคณะครุศาสตร์ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/2566 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาใน วันที่ 14 มีนาคม 2567


  วันที่ประกาศข่าว : 22 ก.พ. 2567, 16:02 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา

  แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

  นักศึกษาคณะครุศาสตร์  ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2566

  จะอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาเดือนมีนาคม 2567

  1. ให้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล วัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง ถ้าผิดให้รีบแจ้งงานทะเบียนและประมวลผล แก้ไขด่วน

  2. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้ว ไม่มีชื่อขึ้นในประกาศฉบับนี้ ให้รีบแจ้งงานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบ โดยด่วน

  3. อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาประมาณกลางเดือนมีนาคม 2567

  4. นักศึกษาติดตามตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาบนหน้าเว็บไซต์มหาวิทยาลัย https://www.rbru.ac.th/home หลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว

  5. รับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) และใบรับรองคุณวุฒิประมาณปลายเดือนเมษายน 2567 (เฉพาะผู้ที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้วเท่านั้นจึงจะได้รับ)

            นักศึกษาที่ต้องการใบรายงานผลการศึกษา สามารถมาขอใบคำร้องได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล (อาคาร 36) หรือดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ระบบบริการการศึกษา https://reg.rbru.ac.th/registrar2/home.asp

  โดยเขียนใบคำร้องและนำไปชำระเงินที่ห้องการเงิน แล้วนำมาส่งที่ห้องทะเบียนฯ (1 ใบคำร้อง/ 1 ภาษา) ฉบับละ 50 บาท ส่งพร้อมรูปชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว (2 รูป/ 1 ใบคำร้อง)

            หรืออีกช่องทาง Digital Transcript (ไฟล์ PDF)

  โดยเข้าไปยื่นขอได้ที่ https://e-transcript.rbru.ac.th/ (ไม่ต้องใช้รูปถ่าย) ฉบับละ 50 บาท

   

   

  งานทะเบียนและประมวลผล

  กองบริการการศึกษา

  039-319111 ต่อ 10183-4

  เอกสารไฟล์แนบ

  1. service20240222040217Gq1USO65d70d9965fb4Yf00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai