× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 8 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่และบริการ


วันที่ประกาศข่าว : 9 ก.พ. 2567, 11:19 แหล่งที่มา : สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักงานอธิการบดี

ประกาศรับสมัคร เจ้าหน้าที่ทำความสะอาด จำนวน 8 อัตรา สังกัดงานอาคารสถานที่และบริการ

การสมัครสอบ การจำหน่ายใบสมัครสอบ สถานที่รับสมัคร

                           ผู้สมัครสอบสามารถเขียนใบสมัครด้วยลายมือของตนเอง พร้อมทั้งยื่นสมัครสอบ ด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2567 – วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2567 (เว้นวันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

                             - ภาคเช้า เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ นาฬิกา

                             - ภาคบ่าย เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๕.๐๐ นาฬิกา

                           สถานที่รับสมัคร มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ๔๑ หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าช้าง อำเภอเมือง จังหวัดจันทบุรี 22000 งานอาคารสถานที่และบริการ ชั้น 3 อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร 36) 

รายละเอียดตามเอกสารแนบ


เอกสารไฟล์แนบ

1. atikarn20240209111904t1EhYI65c5a7b87dcdfSx00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai