× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

รายชื่อนักศึกษาภาคพิเศษ ผู้ขอสำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 1/2566 จะอนุมัติสำเร็จการศึกษา ประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567


วันที่ประกาศข่าว : 25 ธ.ค. 2566, 09:00 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา

แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการขอสำเร็จการศึกษา

ภาคพิเศษ  ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2566

จะอนุมัติสำเร็จการศึกษาประมาณปลายเดือนกุมภาพันธ์ 2567

1. ให้นักศึกษาที่ขอสำเร็จการศึกษาตรวจสอบรายชื่อ คำนำหน้าชื่อ ชื่อ-สกุล        วัน เดือน ปีเกิด ให้ถูกต้อง ถ้าผิดให้รีบแจ้งงานทะเบียนและประมวลผล แก้ไขด่วน

2. นักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอสำเร็จการศึกษาแล้ว แต่ไม่พบชื่อในประกาศฉบับนี้ ให้รีบแจ้งงานทะเบียนและประมวลผลตรวจสอบ โดยด่วน

3. อนุมัติผลสำเร็จการศึกษาประมาณสัปดาห์สุดท้ายของเดือนกุมภาพันธ์ 2567

4. นักศึกษาสามารถตรวจสอบรายชื่อผู้ได้รับการอนุมัติให้สำเร็จการศึกษาได้ที่เว็บไซต์ของมหาวิทยาลัยและเว็บกองบริการการศึกษา หลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว

5. รับใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) กรณีที่เขียนคำร้องขอไว้แล้ว ประมาณ10 วัน หลังจากอนุมัติผลสำเร็จการศึกษาแล้ว

        *นักศึกษาที่ต้องการใบรายงานผลการศึกษา ยื่นคำร้องขอได้ที่งานทะเบียนและประมวลผล อาคาร 36 พร้อมรูปชุดครุย 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

        **หรือยื่นคำร้องขอ Digital Transcript หลังสำเร็จการศึกษา ที่เว็บไซต์ www.e-transcript.rbru.ac.th

งานทะเบียนและประมวลผล

กองบริการการศึกษา

039-319111 ต่อ 10183-4

เอกสารไฟล์แนบ

1. service20231225090047CpfsAX6588e24f2341aKb00.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai