× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564 ที่ยังไม่ได้มารับใบปริญญาบัตร ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล หากมารับใบปริญญาบัตรหลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จะมีค่าธรรมเนียมในการรักษาปริญญาบัตรจำนวน 200 บาท


  วันที่ประกาศข่าว : 7 พ.ย. 2566, 11:09 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา

  บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564
  ที่ยังไม่ได้มารับใบปริญญาบัตร ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา อาคาร 36

  หากมารับใบปริญญาบัตรหลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
  จะมีค่าธรรมเนียมในการรักษาปริญญาบัตรจำนวน 200 บาท

  โดยให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาเป็นหลักฐานในการแสดงตน

  ***กรณีรับแทน ให้เตรียมเอกสารดังนี้
  1.ใบมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1x4XnPMvQkmrtfoTmy2017-fgFiOI5FRN/view?usp=sharing )
  2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนา
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับ พร้อมรับรองสำเนา
  เอกสารใบมอบอำนาจต้องเซ็นต์ให้ครบทุกช่อง

  เช็คลำดับบัณฑิตได้ที่ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k-SKl-qMrIVRF5KV6ij6Y2ombgi_qfg-/edit?usp=sharing&ouid=105304919439203374124&rtpof=true&sd=true

  งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-319111 ต่อ 10183 , 10184

  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai