× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร

 • ศูนย์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการตัดสินใจ สำหรับผู้บริหาร
 • ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (E-Docs)
 • ระบบประเมินการให้บริการของพนักงานขับรถยนต์
 • ระบบนำส่งข้อมูล TQF-RBRU (สำหรับเจ้าหน้าที่)
 • ระบบตรวจสอบประวัติบุคลากร
 • ระบบส่งหลักฐานเพื่อขอรับเงินรางวัล
 • ระบบรายงานความคืบหน้าการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
 • ระบบจองการใช้ห้องสำหรับการเรียนการสอนออนไลน์
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • ระบบฐานข้อมูลข้อสัญญาความร่วมมือ
 • อว.ส่วนหน้า ประจำจังหวัดจันทบุรี
 • RBRU SDGs | เป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 • ศูนย์ข้อมูลข่าวสารอิเล็กทรอนิกส์ทางราชการ
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564 ที่ยังไม่ได้มารับใบปริญญาบัตร ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล หากมารับใบปริญญาบัตรหลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 จะมีค่าธรรมเนียมในการรักษาปริญญาบัตรจำนวน 200 บาท


  วันที่ประกาศข่าว : 7 พ.ย. 2566, 11:09 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา

  บัณฑิตที่ไม่ได้เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2563-2564
  ที่ยังไม่ได้มารับใบปริญญาบัตร ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล
  กองบริการการศึกษา อาคาร 36

  หากมารับใบปริญญาบัตรหลังวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566
  จะมีค่าธรรมเนียมในการรักษาปริญญาบัตรจำนวน 200 บาท

  โดยให้เตรียมบัตรประชาชนตัวจริงมาเป็นหลักฐานในการแสดงตน

  ***กรณีรับแทน ให้เตรียมเอกสารดังนี้
  1.ใบมอบอำนาจ (ดาวน์โหลดได้ที่ : https://drive.google.com/file/d/1x4XnPMvQkmrtfoTmy2017-fgFiOI5FRN/view?usp=sharing )
  2. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของปริญญาบัตร พร้อมรับรองสำเนา
  3. สำเนาบัตรประชาชนของผู้มารับ พร้อมรับรองสำเนา
  เอกสารใบมอบอำนาจต้องเซ็นต์ให้ครบทุกช่อง

  เช็คลำดับบัณฑิตได้ที่ : https://docs.google.com/spreadsheets/d/1k-SKl-qMrIVRF5KV6ij6Y2ombgi_qfg-/edit?usp=sharing&ouid=105304919439203374124&rtpof=true&sd=true

  งานทะเบียนและประมวลผล กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 039-319111 ต่อ 10183 , 10184

  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai