× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

โครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5 "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" พ.ศ. 2566


วันที่ประกาศข่าว : 6 ก.ย. 2566, 16:35 แหล่งที่มา : สถาบันวิจัยและพัฒนา หน่วยงานที่ลงข่าว : สถาบันวิจัยและพัฒนา

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ จัดโครงการนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรมระดับชาติ ครั้งที่ 5  "มหกรรมวัฒนธรรมท้องถิ่นร่วมสมัย" พ.ศ. 2566 (The 5th National Creative Work Presentation of Fine Arts : VRU Contemporary Folk Festival 2023)  ระหว่างวันที่ 29-30 พฤศจิกายน 2566  ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์

ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานสร้างสรรค์ทางด้านศิลปกรรม ได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 16 ตุลาคม 2566  ผ่านทางเว็บไซต์  https://bit.ly/3sHEZkH  ดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ไฟล์เอกสารแนบ

Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai