× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ สังกัดงานอาคารสถานที่และบริการ ประจำปี 2566


  วันที่ประกาศข่าว : 26 พ.ค. 2566, 10:13 แหล่งที่มา : สำนักงานอธิการบดี หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักงานอธิการบดี
       ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ได้ประกาศสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตามโครงการ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย สังกัด งานอาคารสถานที่และบริการ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี ประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๖ จำนวน ๒ อัตรา ลงวันที่ ๒ พฤษภาคม ๒๕๖๖

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๑ และมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ เพื่อให้การคัดเลือกเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและยุติธรรม บัดนี้ การดำเนินการรับสมัครได้เสร็จสิ้นแล้ว มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ เวลา และสถานที่สอบ แนบท้ายประกาศนี้ 

  เอกสารไฟล์แนบ

  1. atikarn20230526100119238Bx8647020ff95290q000.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai