× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  FMS RBRU News : คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าแลกเปลี่ยนเรียนรู้การทำงานของบุคลากรสายสนับสนุน


  วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ค. 2566, 17:04 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

  25 พฤษภาคม 2566 รศ.วัชรินทร์ อรรคศรีวร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะวิทยาการจัดการ เป็นตัวแทน คณะวิทยาการจัดการกล่าวต้อนรับคณะแลกเปลี่ยนเรียนรู้จาก คณะบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้การปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน รวมถึงการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและข้อมูลเกี่ยวกับการบริหารงานด้านการประกันคุณภาพ การวิจัย การบริหารบุคคล รวมถึงการเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ

  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai