× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

FMS RBRU News : สโมสรนักศึกษาคณะวิทยาการจัดการ อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ และการเป็นผู้นำที่ดี


วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ค. 2566, 17:02 แหล่งที่มา : คณะวิทยาการจัดการ หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะวิทยาการจัดการ

25 พฤษภาคม 2566 ณ ห้องประชุมแก้ววิทยาการ คณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
สโมสรนักศึกษา จัดโครงการส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักศึกษาอย่างสร้างสรรค์ เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 กิจกรรม  “การพัฒนาเพิ่มทักษะนักศึกษาสโมสร  ตามกรอบมาตรฐาน TQF 5 ด้าน อย่างมีประสิทธิภาพ”
โดยได้รับเกียรติจาก อาจารย์ ดร.สมพงษ์ เส้งมณีย์ บรรยายเชิงปฏิบัติการ หัวข้อ 
“อบรมโปรแกรมสำเร็จรูป  
Canva” และ เป็นผู้นำนักศึกษา ทำสันทนาการให้เป็น”

Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai