× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

โครงการต้นแบบอาจารย์เพชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (รูปแบบออนไลน์)


วันที่ประกาศข่าว : 25 พ.ค. 2566, 14:31 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักบริการวิชาการ
ในวันที่ 10 พฤษภาคม 2566 เวลา 8.45 น. ณ สำนักบริการวิชาการ อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อาภาพร บุญมี ผู้ช่วยอธิการบดี เป็นประธานเปิดโครงการต้นแบบอาจารย์เพชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (รูปแบบออนไลน์) ระหว่างวันที่ 10 -11 พฤษภาคม 2566
โครงการต้นแบบอาจารย์เพชรราชภัฏพัฒนาท้องถิ่นเป็นโครงการที่เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการในบริบทของงานพัฒนาท้องถิ่นควบคู่กับการจัดเตรียมผลงานทางวิชาการเพื่อการขอตำแหน่งทางวิชาการ ด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม โดยการดำเนินโครงการฯอยู่ระหว่างการจัดกิจกรรมเตรียมความพร้อม เพื่อขอกำหนดตำแหน่งวิชาการด้วยผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคม ลักษณะของกิจกรรมฯ เป็นเวทีทางวิชาการให้กับคณาจารย์ จำนวนทั้งสิ้น 12 ท่าน นำเสนอผลงานรับใช้ท้องถิ่นและสังคมและแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิภายนอก นำโดย รศ.ดร.อาวรณ์ โอภาสพัฒนกิจ อุปนายก สมาคมพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยกับสังคม ศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง รศ.ดร.วรลัญจก์ บุณยสุรัตน์ รศ.ดร.จิราพร กุลสาริน ผศ.ดร.พลภัทร เหมวรรณ
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Click Expand view
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai