× กลับหน้าหลัก

☰ ระบบสารสนเทศเพื่อการศึกษา


สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน
 • ระบบบริการการศึกษา
 • ระบบอัปโหลดรูปภาพ นศ.
 • ระบบโฮมรูม
 • ระบบสารสนเทศสหกิจศึกษา
 • ระบบกิจกรรมนักศึกษา
 • ระบบคำร้องขอสำเร็จการศึกษาออนไลน์
 • ระบบประเมินการเรียนการสอนออนไลน์
 • ลงทะเบียน RBRU Google Mail
 • ระบบออกใบรับรองออนไลน์
 • ระบบสอบวัดความรู้ความสามารถทางคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษ
 • RBRU MOOC
 • วีดีโอการเรียนการสอนย้อนหลัง
 • ระบบลงทะเบียนรับสิทธิ Microsoft 365
 • โปรแกรมพัฒนาภาษาอังกฤษด้วยตนเอง(EDO)

 • สำหรับ บัณฑิต/ศิษย์เก่า
 • ระบบภาวะการมีงานทำของบัณฑิต

 • สำหรับ ผู้สนใจศึกษาต่อ
 • ระบบรับสมัครนักศึกษาออนไลน์
 • โครงการเรียนล่วงหน้า(คลังหน่วยกิต)
 • × CLOSE

  คณะ

  หน่วยงาน

  หน่วยงานอื่นๆ
  Thai rbru Eng rbru

  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม ชวน ชม ชิม ช้อป ในโครงการ U2T for BCG


  วันที่ประกาศข่าว : 12 ต.ค. 2565, 09:25 แหล่งที่มา : สำนักบริการวิชาการ หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
  ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม  ชวน ชม ชิม ช้อป ในโครงการ U2T for BCG 

  วันที่ 7 ตุลาคม พ.ศ. 2565 ณ เซ็นทรัล บางนา ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุทธินันท์ โสตวิถี ผู้อำนวยการสำนักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี พร้อมด้วยอาจารย์สามารถ จันทนา ผู้ช่วยผู้อำนวยการ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.จักรพันธ์ โพธิพัฒน์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมพิธีเปิดกิจกรรม  ชวน ชม ชิม ช้อป ใน โครงการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดด้วยเศรษฐกิจ BCG หรือโครงการมหาวิทยาลัยสู่ตำบล U2T for BCG ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 7-9 ตุลาคม 2565 โดยผู้ที่เข้าร่วมโครงการ U2T BCG 2565 ได้นำสินค้ามาจัดแสดงและจำหน่าย เพื่อสนับสนุนสินค้าของชุมชน ที่ได้รับพัฒนาสินค้าและบริการ จากโครงการ
  Click Expand view
  Click Expand view
  Click Expand view
  Best Viewed In
  มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
  โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมล : saraban@rbru.ac.th
  ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | แผนที่ตั้ง (Google Map) | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
  (รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
  ipv6 rambhai