× กลับหน้าหลัก
× CLOSE

คณะ

หน่วยงาน

หน่วยงานอื่นๆ
Thai rbru Eng rbru

รายชื่อนักศึกษา ภาคพิเศษ ผู้สำเร็จการศึกษา ภาคการศึกษาที่ 3/2564 อนุมัติ วันที่ 26 กันยายน 2565


วันที่ประกาศข่าว : 26 ก.ย. 2565, 15:12 แหล่งที่มา : กองบริการการศึกษา หน่วยงานที่ลงข่าว : กองบริการการศึกษา

แจ้งให้นักศึกษาทราบเกี่ยวกับการสำเร็จการศึกษา

  ภาคพิเศษ ภาคการศึกษาที่ 3 ปีการศึกษา 2564

อนุมัติ วันที่ 26 กันยายน 2565

ผู้สำเร็จการศึกษาจะได้รับเอกสาร จำนวน 3 ฉบับ คือ

          1. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) สามารถเลือกรับได้ 3 วิธี

                    1.1. รับได้ที่ห้องทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ตั้งแต่วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป

1.2. รับทางไปรษณีย์ โดยกรอกข้อมูลที่อยู่ในการจัดส่งใบรายงานผลการศึกษาได้ที่ http://www.g-regis.rbru.ac.th/transcript/ ตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน 2565 เป็นต้นไป 

1.3. รับในรูปแบบ Digital Transcript (ไฟล์ PDF) โดยเข้าไปยื่นขอได้ที่ https://e-transcript.rbru.ac.th/ (ไม่ต้องใช้รูปถ่ายและมีค่าใช้จ่ายฉบับละ 50 บาท) ตั้งแต่ วันที่ 27 กันยายน 2565 เป็นต้นไป

          หมายเหตุ ข้อ 1.1. และ 1.2. เฉพาะนักศึกษาที่ยื่นคำร้องขอใบรายงานผลการศึกษาไว้แล้ว สำหรับนักศึกษาที่ยังไม่ได้ยื่นคำร้องขอ สามารถยื่นคำร้องขอได้ที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล พร้อมแนบรูปถ่ายชุดครุย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป

          2. ใบรับรองคุณวุฒิ

          นักศึกษาเริ่มลงทะเบียนบัณฑิตได้ตั้งแต่วันที่ 19 พฤศจิกายน 2565 เป็นต้นไป ได้ 2 วิธี

                   2.1. ติดต่อที่กลุ่มงานการเงินของมหาวิทยาลัย และนำใบเสร็จมาติดต่อขอรับใบรับรองคุณวุฒิที่กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล (รอรับได้เลย)

                   2.2. หากประสงค์รับเอกสารทางไปรษณีย์ ให้เข้าไปกรอกข้อมูลที่อยู่และเบอร์โทรศัพท์ให้ถูกต้อง ที่เว็บไซต์ http://www.g-regis.rbru.ac.th/ และนำใบไปชำระเงิน

        หมายเหตุ จะเริ่มจัดส่งทางไปรษณีย์ ภายใน 3 วันทำการ นับจากวันที่นักศึกษาลงทะเบียนบัณฑิตผ่านทางเว็บไซต์เท่านั้น

(สำหรับระดับบัณฑิตศึกษาจะต้องนำส่งเล่มวิทยานิพนธ์แล้วเท่านั้น จึงจะนำชื่อเข้าที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย)

          3. ใบปริญญาบัตร ม.จะแจ้งวันเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ให้ทราบทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย

กลุ่มงานทะเบียนและประมวลผล

กองบริการการศึกษา

039-319111 ต่อ 10183-4

เอกสารไฟล์แนบ

1. 2022-09-26-16194.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
2. 2022-09-26-16194.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
3. 2022-09-26-16194.pdf ( ชนิดไฟล์ PDF)
Best Viewed In
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 41 ม. 5 ต.ท่าช้าง อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000
โทรศัพท์ : 039-319111 ต่อ 0,10164-6 , แฟกซ์ : 039-471069, อีเมลล์ : saraban@rbru.ac.th
ติดต่อ | เบอร์โทรศัพท์ | แผนที่รำไพฯ | สายตรงอธิการ | ติดต่อ IT-Support | หน่วยประชาสัมพันธ์
(รับเรื่องร้องเรียน ติดต่อนิติกรเพื่อดำเนินการ โทร. 039-319111 ต่อ 10117-8)
ipv6 rambhai