ค้นหาข่าว

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา


ทั้งหมด : 131 เรื่อง / 11 หน้า

ประกาศขายทอดตลาด


ทั้งหมด : 2 เรื่อง / 1 หน้า

ประกาศราคากลาง


ทั้งหมด : 12 เรื่อง / 1 หน้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


ทั้งหมด : 5 เรื่อง / 1 หน้า

ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


ทั้งหมด : 16 เรื่อง / 2 หน้า