ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศสอบราคา/ประกวดราคา


ทั้งหมด : 1 เรื่อง / 1 หน้า

ประกาศขายทอดตลาด


ทั้งหมด : 1 เรื่อง / 1 หน้า

ประกาศราคากลาง


ทั้งหมด : 3 เรื่อง / 1 หน้า

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


ทั้งหมด : 4 เรื่อง / 1 หน้า

ผลปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง


ทั้งหมด : 10 เรื่อง / 1 หน้า