ค้นหาข่าว

ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดงาน “เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ และ Job Fair บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ”

วันที่ประกาศข่าว : 16 พฤษภาคม 2560    แหล่่งที่มา : ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี กำหนดจัดงาน “เจาะลึกมาตรฐานอาชีพ และ Job Fair บันไดสู่ความก้าวหน้าในอาชีพ” ในวันพฤหัสบดีที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๐ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ (อาคาร ๓๖) 

ภายในงานพบกับบูทรับสมัครงานจากสถานประกอบการและหน่วยงานภาครัฐมากมาย เช่น JobBKK กระทรวงการคลัง สำนักงานจัดหางานจังหวัดจันทบุรี สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพ (องค์การมหาชน) ธนาคารออมสิน ธนาคารกรุงไทย ธนาคารกสิกร และธนาคารอาคารสงเคราะห์ โดยนักศึกษาและผู้ที่สนใจสามารถยื่นเอกสารเพื่อสมัครงานได้โดยตรง 

นอกจากนี้ช่วงเวลา 13.00 น. สถาบันคุณวุฒิวิชาชีพได้จัดงานสัมมนาความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ การทดสอบสมรรถนะของบุคคลตามมาตรฐานอาชีพ ในสาขาวิชาชีพต่างๆ บริเวณ
        ชั้น ๓ อาคาร ๓๖   และห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ ดังนี้
ห้อง ๓๖๓๐๑    สาขาวิชาชีพบริหารงานบุคคล 
ห้อง ๓๖๓๐๒    สาขาวิชาชีพเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารและดิจิตอลคอนเทนต์
ห้อง ๓๖๓๐๓    สาขาวิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม และสาขาวิชาชีพเกษตรกรรม
ห้อง ๓๖๓๐๔    สาขาวิชาชีพบริการทางการเงิน
ห้อง ๓๖๓๐๕   สาขาวิชาชีพโลจิสติกส์
ห้องประชุมศูนย์สหกิจศึกษาฯ   สาขาวิชาชีพการท่องเที่ยว การโรงแรม ภัตตาคาร และร้านอาหาร