ค้นหาข่าว

ขอเชิญเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 5

วันที่ประกาศข่าว : 26 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรมฯ     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอเชิญเข้ารับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รุ่น 5

1. ฝึกอบรมเพื่อเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานภาคทฤษฎีโดยระบบคอมพิวเตอร์ ในวันที่ 14 มิ.ย.2560 ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจันทบุรี
2. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน จำนวน 2 วัน วันที่ 15 - 16 มิ.ย. 2560 
- ทดสอบภาคทฤษฎี ด้วยระบบ E-testing
- ทดสอบภาคปฏิบัติ 4 ชม.ครึ่ง ณ คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี
- ตรวจผลการทดสอบโดยผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

ค่าใช้จ่าย  2000 บาท/ท่าน

รับสมัครถึงวันที่ 26 พ.ค. 2560

ติดต่อสมัครได้ที่
คุณอเนกชัย ราศรีกุล โทร. 091-8704281 
คณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม โทร. 039-471062

ผู้สนในสมัครสามารถโอนเงินผ่านธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาสี่แยกเขาไร่
ชื่อบัญชี มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี เลขที่บัญชี 178-1-48957-9
พร้อมส่งหลักฐานการชำระเงินมาที่โทรสาร หมายเลข 039-471062

หมายเหตุ รับจำนวน 32 ท่าน/รุ่น  ****** บริการอาหารกลางวัน อาหารว่างและเครื่องดื่ม ******  หลังจากเสร็นสิ้นการฝึกอบรมจะดำเนินการทดสอบภาคทฤษฎี ด้วยระบบ E-testing ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงจันทบุรี


ไฟล์เอกสารแนบ