ค้นหาข่าว

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศศิธร พุทธรักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559

วันที่ประกาศข่าว : 12 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศศิธร พุทธรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ วันที่ 1 เมษายน 2560