ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศศิธร พุทธรักษ์ ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559

วันที่ประกาศข่าว : 12 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : คณะวิทยศาสตร์และเทคโนโลยี     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ศศิธร พุทธรักษ์  คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้รับการยกย่องเชิดชูเกียรติให้เป็น ข้าราชการพลเรือนดีเด่น ประจำปีพุทธศักราช 2559 ณ วันที่ 1 เมษายน 2560