ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

วันที่ประกาศข่าว : 5 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีรับสมัครนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ ประเภทสอบคัดเลือก ประจำปีการศึกษา 2560 รอบที่ 2

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 7 เม.ย. - 7 พ.ค. 2560  
ที่กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี 
หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission
เวลา 9.00 - 15.00 น. 

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ไฟล์เอกสารแนบด้านล่าง

 

ไฟล์เอกสารแนบ