ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนายชยณัฐ หอมศิริ นักศึกษาสาขาวิชาเอก วท.บ.เคมี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเพาะกาย รุ่น Welter weight นน.เกิน 70 กก.ขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33

วันที่ประกาศข่าว : 3 เมษายน 2560    แหล่่งที่มา : ภาควิชาเคมี คคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
      ขอแสดงความยินดีกับนายชยณัฐ หอมศิริ  นักศึกษาชั้นปีที่ 1 สาขาวิชาเอก วท.บ.เคมี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ที่ได้รับรางวัลเหรียญทองจากการแข่งขันกีฬาเพาะกาย รุ่น Welter weight น้ำหนักเกิน 70 กิโลกรัมขึ้นไป ในการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติครั้งที่ 33   ชุมพร-ระนองเกมส์  ระหว่างวันที่ 16 - 26 มีนาคม 2560 ณ จังหวัดชุมพร - ระนอง