ค้นหาข่าว

กองทุนทุนนิธิพระบาทพลวง(เขาคิชฌกูฎ) คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ จำนวน 50 ทุน

วันที่ประกาศข่าว : 22 มีนาคม 2560    แหล่่งที่มา : คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
         กองทุนทุนนิธิพระบาทพลวง(เขาคิชฌกูฎ) คณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรี ประสงค์มอบทุนการศึกษาให้กับนักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  จำนวน 50 ทุน
        1.  ทุนนี้จะเน้นนักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์
        2.  นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี สมัครได้ทุกชั้นปี
        3.  ไม่เน้น GPA

         ...ต้องการบรรเทาความเดือดร้อนของนักศึกษา...

กรอบเวลาทุนการศึกษา
       1.  เปิดรับสมัครทุน 21 มีนาคม 2560 - 17 เมษายน 2560
       2.  สัมภาษณ์,คัดเลือกและประกาศผลผู้รับทุนผู้รับทุน 18 เมษายน 2560
       3.  มอบทุน วันที่ 20 หรือ 27 เมษายน 2560 ที่มหาวิทยาลัยราชภีฏรำไพพรรณี


         ส่วนรายละเอียดอื่นๆ คณะกรรมการจะพิจารณาจากใบสมัครและการสัมภาษณ์
         นักศึกษาที่มีความสนใจที่จะขอรับทุน ส่งใบสมัครขอรับทุนได้ที่ สำนักงานคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 17 เมษายน 2560 หากต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
         1.  อาจารย์หิรัญ  หิรัญรัตนพงษ์     คณะวิทยาศาสตร์ฯ            064-3615212
         2.  อาจารย์ชีวะ  ทัศนา                   คณะวิทยาศาสตร์ฯ            097-1526017
         3. อาจารย์ปัญญณัฐ  ศิลาลาย        คณะวิทยาการจัดการ         086-9566872
ไฟล์เอกสารแนบ