ค้นหาข่าว

ประกาศผลการสอบคัดเลือกบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราว งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๕/๒๕๖๐ ตำแหน่ง นักวิชาการ สังกัดคณะนิเทศศาสตร์ จำนวน ๑ อัตรา

วันที่ประกาศข่าว : 20 มีนาคม 2560    แหล่่งที่มา : งานการเจ้าหน้าที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : งานการเจ้าหน้าที่

ไฟล์เอกสารแนบ