ค้นหาข่าว

ประกาศคณะนิติศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเลือกตั้งคณะกรรมการประจำคณะ ประเภทผู้แทนคณาจารย์ และประเภทผู้ทรงคุณวุฒิ

วันที่ประกาศข่าว : 16 มีนาคม 2560    แหล่่งที่มา : คณะนิติศาสตร์     หน่วยงานที่ลงข่าว : คณะนิติศาสตร์

ไฟล์เอกสารแนบ