ค้นหาข่าว

นโยบายเร่งรัดบูรณะ พระตำหนัก มุ่งเป้าพัฒนาวังสวนบ้านแก้วสู่ความเป็นมาตรฐานการท่องเที่ยวเชิงศิลปวัฒนธรรมในระดับชาติ

วันที่ประกาศข่าว : 14 มีนาคม 2560    แหล่่งที่มา : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน     หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน