ค้นหาข่าว

ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและบุคคลทั่วไปส่งผลงานเข้าประกวดออกแบบ Smart Toilet

วันที่ประกาศข่าว : 13 มีนาคม 2560    แหล่่งที่มา : อาคารและสถานที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : อาคารและสถานที่
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี ขอเชิญบุคลากร นักศึกษาและประชาชนทั่วไป ส่งผลงานการประกวดออกแบบแปลน Smart Toilet  ส่งผลงานการประกวดออกแบบแปลนห้องน้ำ  Smart Toilet ตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่  18  เมษายน  2560 ณ สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคาร 36 มหาวิทยาลัยราชภัฎรำไพพรรณี โทร. 039-319-111 ดาวน์โหลดรายระเอียดได้ที่ www.rbru.ac.th เงินรางวัลมูลค่ารวม 30,000 บาท 

ไฟล์เอกสารแนบ