ค้นหาข่าว

แถลงการณ์ อธิการบดี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี

วันที่ประกาศข่าว : 10 มีนาคม 2560    แหล่่งที่มา : สำนักงานอธิการบดี     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
แถลงการณ์ อธิการบดี เรื่อง เจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี