ค้นหาข่าว

มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560

วันที่ประกาศข่าว : 23 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : กองบริการการศึกษา     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีเปิดรับสมัครนักศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคพิเศษ ประจำปีการศึกษา 2560
รับสมัครตั้งแต่ 1 มีนาคม - 31 พฤษภาคม 2560 
เวลา 9.00 - 15.00 น. ณ กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี (หยุดวันนักขัตฤกษ์) หรือสมัครออนไลน์ได้ที่ http://assess.rbru.ac.th/admission

หมายเหตุ  การชำระเงินค่าสมัครจะต้องชำระภายในกำหนดการรับสมัคร

ไฟล์เอกสารแนบ