ค้นหาข่าว

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีนเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว)

วันที่ประกาศข่าว : 14 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีนเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

1. นางสาวมัลลิกา มุกดาสนิท
2.  นางสาวสุนิสา ทิมแสง
3. นางสาวอิสรีย์ ขมสนิท
4. นางสาววันวิสาข์ อ่อนหวาน
5. นายปริยากร บำรุงวงษ์
6. นายจิรพัฒน์ วิพัฒนะพร
7. นางสาวอชิรญา กะไชยวงษ์
8. นางสาวอัจฉรา ฤมิตร