ค้นหาข่าว


สำหรับผู้ดูแลระบบ

ข่าวประชาสัมพันธ์

หน่วยงานภายในใดที่ต้องการเผยแพร่ภาพข่าวประชาสัมพันธ์ที่เป็นภาพ Banner สไลด์ในหน้าแรกของเว็บไซต์รำไพฯ
สามารถส่งภาพที่มีขนาดความกว้าง 1200px ความสูง 430px
พร้อมแบบฟอร์มขอเผยแพร่บนเว็บไซต์มาที่ E-doc ของศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ

ระบบภาพกิจกรรม

ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2 การพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีนเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว)

วันที่ประกาศข่าว : 14 กุมภาพันธ์ 2560    แหล่่งที่มา : สาขาวิชาภาษาจีน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
       ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 2  การพากย์เสียงภาพยนตร์ภาษาจีนเฉลิมฉลองเทศกาลโคมไฟ (หยวนเซียว) ในวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560 ณ สถาบันขงจื่อและศูนย์จีนศึกษา  มหาวิทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุรี 

1. นางสาวมัลลิกา มุกดาสนิท
2.  นางสาวสุนิสา ทิมแสง
3. นางสาวอิสรีย์ ขมสนิท
4. นางสาววันวิสาข์ อ่อนหวาน
5. นายปริยากร บำรุงวงษ์
6. นายจิรพัฒน์ วิพัฒนะพร
7. นางสาวอชิรญา กะไชยวงษ์
8. นางสาวอัจฉรา ฤมิตร