ค้นหาข่าว

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบเป็นลูกจ้างชั่วคราวตามโครงการ งบเงินรายได้ ครั้งที่ ๒๗/๒๕๖๐ ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ สังกัดสำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ จำนวน ๒ อัตรา

วันที่ประกาศข่าว : 12 ตุลาคม 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่     หน่วยงานที่ลงข่าว : กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่

ไฟล์เอกสารแนบ