ค้นหาข่าว

โครงการส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม “ฟังธรรมบรรยาย โดยพระอาจารย์ศักดา สุนทโร” ในวันที่ 30ตุลาคม –3 พฤศจิกายน 2560 เวลา 08.00-16.00 น. ณ ห้อง 35201อาคารเฉลิมพระเกียรติ

วันที่ประกาศข่าว : 12 ตุลาคม 2560    แหล่่งที่มา : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน     หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน

ไฟล์เอกสารแนบ