ค้นหาข่าว

ประกาศราคากลาง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์รถบรรทุกน้ำแบบอเนกประสงค์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า 7,000 ลิตร จำนวน 1 คัน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

วันที่ประกาศข่าว : 12 ตุลาคม 2560    แหล่่งที่มา : กลุ่มงานพัสดุ     หน่วยงานที่ลงข่าว : หน่วยงานพัสดุ

ไฟล์เอกสารแนบ