ค้นหาข่าว

พิธีฝึกซ้อมการรับและวางพานดอกไม้จันทน์ เพื่อเตรียมความพร้อมในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ร่วมกับจังหวัดในวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ ณ องค์การบริหารส่วนจังหวัดจันทบุรี

วันที่ประกาศข่าว : 12 ตุลาคม 2560    แหล่่งที่มา : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน     หน่วยงานที่ลงข่าว : สำนักศิลปวัฒนธรรมและพัฒนาชุมชน